1972 ­ počátky zájmu o karate a sebeobranu

1978 ­ 1980 ­ několik členů hostuje u TJ Slávia VŠST Liberec

1980 ­ založení vlastního oddílu na Hamrskách a vstup do soutěže

rok 1972

V tomto roce oddíl karate začal působit jako kroužek sebeobrany při ZRTV naší TJ

rok 1976 ­ 78

V roce 1976 se oddílu představil ing. J.Novák, vedoucí oddílu Brány TJ Tatra Smíchov Praha.

Náš kroužek získal odborný dohled a povolené hostování J.Smetáka a P.Ivaniče v oddílu Brána. Ing. Novák nám poskytl jak teoretické přednášky v naší klubovně, tak i praktické ukázky v tělocvičně a přírodě.

rok 1978

Vzhledem k nesoutěžnímu systému výcviku v oddíle Brána přestupují J. Smeták a P. Ivanič do oddílu Karate TJ VŠST Liberec. Ostatní členové kroužku nadále pokračují ve výcviku sebeobrany.

rok 1979

Z kroužku sebeobrany se přihlašují další 2 členové k hostování ve VŠST Liberec. Jsou to ­ J. Krupka a J. Stránský. Tito dva členové získávají 10.10.1979 splněním předepsaných zkoušek na TS 8. kyu.

rok 1980

Tento rok začal pravidelným tréninkem a 14. dubna úspěšným zakončením zkoušek na TS 7. kyu všech čtyř hostujících členů.

V květnu se družstvo, složené z těchto čtyř členů, zúčastnilo KNS v Liberci a získalo 2. místo v soutěži Kata družstev.

S přípravou na zkoušky 6. kyu se zároveň družstvo rozhodlo hostování ukončit a z dosavadního kroužku sebeobrany založit oddíl Karate se závodním družstvem do KNS. To se uskutečnilo do konce léta tohoto roku.

V říjnu byl proveden nábor a oddíl byl rozšířen o 59 členů, z toho 18 Kubánců a 4 ženy. Vzhledem k náročnosti tréninku a některých milných představ o karate, muselo v krátké době 19 nových členů oddíl opustit.

rok 1981

V roce 1981 se oddíl začal zúčastňovat na přeborech krajské nepostupové soutěže a krajského přeboru.

Dorostenci absolvovali Turnaj přátelství v Ústí nad Labem. Dále se členové oddílu zúčastnili zkoušek na technické stupně 7. kyu a 5. kyu, v počtu 35 členů, z toho 33 členů úspěšně splnilo.

V krajské nepostupové soutěži jsme získali 4 finálová umístění v soutěži KATA.

10.10. ­ Ústí nad Labem Smeták J. - 8. místo
7.11. ­ Žatec Ivanič P. 8. místo
28.11. ­ Ústí nad Labem Černý J. 7-8.místo
19.12. ­ Nový Bor Smeták J. 6. místo

V turnaji přátelství dorostu v soutěži KATA družstev, ve složení Dolanský J., Růžik P. a Miler M., získali naši závodníci 4. místo.

 Dále v soutěži KUMITE se dosáhlo těchto výsledků:

7.11. ­Žatec Ivanič P. ­ 3. místo do 80 kg
28.11. Ústí nad Labem Smeták J. ­2. místo do 80 kg
Krupka J. ­ 3. místo těžká váha
19.2. ­ Nový Bor Ivanič P. ­ 3. místo do 80 kg
Krupka J.- 2. místo těžká váha

Vzhledem k prvnímu roku v soutěži považujeme za velmi dobrý výsledek tři třetí výkonnostní třídy p. Ivaniče, p. Černého a p. Smetáka. Dále se oceňuje vítězství a bodové započítání J. Stránského, P. Fišera, J. Dolanského, P. Růžika, M. Milera, J. Krupky, A. Gonzálese a R. Remireze.

V říjnu tohoto roku se provedl nábor nových členů v počtu 42 lidí.

Členové našeho oddílu se také zúčastnili při rekonstrukci sokolovny cca 400 brigádnických hodin, dále ve všech sportovních, kulturních a společenských akcích, pořádaných naší TJ.

rok 1982

Závodní družstvo našeho oddílu se zúčastnilo osmi kol Severočeského poháru a Krajského přeboru v Ústí nad Labem. Na tomto poháru jsme získali cenné vítězství nad Slovanem Ústí nad Labem.

V jednotlivcích jsme obsadili v soutěži KATA finálová umístění:

jedno 7. místo ­ J. Stránský
tři 5. místa ­ J. Smeták, J. Černý a p. Soldát

a v soutěži KUMITE:

2. místo ­ do 80 kg - J. Smeták
3. místo ­ těžká váha - J. Krupka
3. místo ­ do 70 kg - J. Černý

Všichni členové oddílu se zúčastnili zkoušek na STV ­ 8., 7., 6. a 4. kyu, kde pouze dva členové nesplnili.

Za dobrou úroveň závodního družstva považujeme další dvě 3. výkonnostní třídy - P. Růžik, P. Fischer.

Provedli jsme nábor nových členů v počtu 34 lidí a vyškolili se tři trenéři a dva rozhodčí třetí a čtvrté třídy.

V Praze se konal seminář za účasti mezinárodního rozhodčího Garia Černý seznámili s úrovní karate Gamby z Itálie, na kterém se naši dva trenéři J. Smeták a J. v zahraničí.

27.11.1982 se náš oddíl zúčastnil semináře, zaměřeným na sebeobranu a pořádaným Výborem svazu juda a karate.

rok 1983

Závodní družstvo našeho oddílu se zúčastnilo krajského přeboru a celoroční soutěže Severočeský pohár družstev, kde se umístilo na 4. místě z osmi přihlášených oddílů.

Získali jsme tři 3. výkonnostní třídy a na podzim byl proveden nábor v počtu 16 lidí.

Dále byl náš oddíl pověřen uspořádáním závodů II. kola SPD, kde úspěšný průběh soutěže shlédla i veřejnost.

za oddíl karate:
předseda J. Smeták.

9.1.1983 ­ účast na krajských přeborech:
Smeták, Růžik, Černý, Stránský, Dolánský.

10.3.1983 ­ toho dne zavítala na Hamrska ČS televize a natočila náš oddíl při tréninku. Z tohoto natáčení byl vysílán ve večerních Aktualitách šot.

Ve dnech 25.-27.3.1983 se konalo soustředění našeho závodního družstva v tělocvičně Sokolovny v Lučanech, za účasti krajského komisaře a předsedy KSK ing. Blaha.

Závodníci: Krupka, Stránský, Smeták, Dolánský, Syřiště, Svoboda, Fischer, Černý, Kudera a Schöffel.

5.5.1983 ­ proběhly zkoušky na STV:
Ivanič, Smeták, Stránský.

11.5.1983 ­ plnění odznaku zdatnosti na stadiónu ve Velkých Hamrech.

26.10.1983 ­ v Litoměřicích proběhl SVP družstev. Naše družstvo startovalo ve složení: Černý, Drda, Schöffel, Ivanič, Syřiště, Etrich, trenér Smeták.

rok 1984

Oddíl se zúčastnil všech kol Severočeského poháru družstev, Krajského přeboru a Poháru naděje. V průběhu roku oddíl získal dvě 3. výkonnostní třídy, rozhodčí oddílu se zúčastnili pravidelně na delegovaných závodech. Trenéři se tohoto roku na jaře zúčastnili školení.

Celkově v soutěži SPD se náš oddíl umístil na 4. místě.

Oddíl obhájil titul vzorný oddíl III. stupně, odpracoval 340 brigádnických hodin, získal 16 odznaků zdatnosti, provedl nábor nových členů. Dále oddíl uspořádal při příležitosti 90. výročí založení TJ SOKOL na Hamrskách ukázku karate, zorganizoval kulturní a společenské akce a zúčastnil se všech kulturních a společenských akcí, pořádaných naší TJ.

18.2.1984 ­ konaly se závody na Hamrskách SVP "D".
17.-18.1984 ­ Plavy

V Sokolovně v Plavech jsme zajistili první část školení trenérů III. třídy. Zúčastnilo se na 40 trenérů. Z našeho oddílu byli přítomni trenéři IV. třídy: Smeták, Stránský, Krupka.

15.-17.6.1984 ­ v České Lípě se konalo druhé školení (druhá část) trenérů III. třídy. Za náš oddíl úspěšně složily zkoušky: Smeták, Stránský, Krupka.

19.10.1984 - se konal další seminář v Ústí nad Labem, na kterém byli přítomni: Smeták a Stránský.

20.10.1984 ­ Litoměřice SVP "D".

8.12.1984 ­ Most SVP "D".

rok 1985

Jako každý rok, se i letos náš oddíl zúčastnil Krajských přeborů, Severočeských pohárů a přeborů dorostu.

Uspořádali jsme semináře trenérů v Tanvaldě, provedli jsme zkoušky na STV a nábor nových členů.

Náš oddíl zakoupil pro naše závodníky a trenéry 9 šusťákových souprav.

Naši dva trenéři ­ Stránský a Smeták ­ byli nominováni jako rozhodčí na MČR.

Odpracovali jsme 365 hodin na různých brigádách a uspořádali besedu, spojenou s promítáním filmů.

16.3.1985 ­ Liberec ­ 1. kolo SVP "D".

31.3.1985 ­ v Hradci Králové se konal přebor ČR. Z našeho oddílu byli nominováni dva rozhodčí: Stránský J. a Smeták J.

23.5.1985 ­ proběhlo úspěšné složení zkoušek na STV:
Smeták J. - 2. kyu.
Stránský J. ­ 2. kyu
Krupka J. - 3. kyu.

1.6.1985 ­ Ústí nad Labem ­ 2. kolo SVP "D".

8.11.1985 ­ náš oddíl zakoupil 9 kusů šusťákových souprav.

23.11.1985 ­ Most ­ 4. kolo SVP "D".

V roce 1985 ukončili závodní činnost Černý Jaromír a Šándor.

rok 1986

V tomto roce jsme uspořádali jedno kolo Severočeského poháru, zúčastnili jsme se krajského přeboru, Severočeských pohárů a také poháru Talentů a nadějí.

Provedli jsme školení trenérů 3. třídy, nábor nových členů, zkoušky na stupně technické vyspělosti a provedli jsme ukázku karate na sportovní akademii v naší TJ.

2.5.1986 ­ na Hamrskách se konala tělovýchovná akademie odboru ZRTV. Naši ukázku karate zacvičili: Černý, Cafourek a Šváček.

6.-8.6.1986 ­ se konal seminář trenérů. Zúčastnili se: Krupka, Smeták, Stránský, Černý.

Sokol Hamrska založil pro začátečníky oddíl při SEBA 06 a začal trénovat 3x týdně ve Sportovní hale na Výšině.

20.9.1986 ­ Česká Lípa ­ 3. kolo SVP "D".

listopad 1986 ­ při TJ Bižuterie v Jablonci nad Nisou vznikl na našem okrese 2. oddíl karate, který založili: ing. O. Musil a J. Horáček, pozdější náš závodník a trenér.

29.11.1986 ­ jsme pořádali zájezd do Prahy na V.C.Bohemia, jelo 41 lidí.

13.12.1986 ­ Šváček P. a Růžik P. získali 3. VT.

V roce 1986 ukončil závodní činnost Drda Jaromír.

rok 1987

Od začátku tohoto roku jsme začali trénovat 4x týdně. V únoru se konaly zkoušky na stupně technické vyspělosti ­ 8. a 7. kyu.

Zúčastnili jsme se všech kol Severočeského poháru KP mužů, KP dorostu a juniorů, kde si druhým a třetím místem zajistili postup na MČSR Petr Šváček a Ladislav Cafourek.

Dále oddíl uspořádal plnění odznaku zdatnosti a získal dvě 3. výkonnostní třídy a jednu druhou výkonnostní třídu. V dubnu byli vyškoleni 2 trenéři 3. třídy: Černý J. a Růžik P.

27.2.1987 ­ proběhly zkoušky 8. a 7. kyu. Zkušební komisař Smeták a Stránský.

28.2.1987 - Nguyen Van Tan získal 3. výkonnostní třídu. 5.5.1987 ­ brigáda: Krupka, Černý, Drda, Šváček, Novák, Kopal, Rozkovec, Vácha, Chotěborská, Rumanová, Táborská.

23.5.1987 ­ SVP "D" ­ Tanvald.

30.5.1987 ­ Krajský přebor Ústí nad Labem ­ dorostu a juniorů.

13.6.1987 ­ SVP junioři ­ Liberec.

21.11.1987 ­ SVP Jablonec nad Nisou.

rok 1988

Závodní družstvo našeho oddílu se zúčastnilo celoroční soutěže oblastních družstev. Dále jsme získali 3 výkonnostní třídy. Oddíl provedl zkoušky na stupně technické vyspělosti.

Tímto rokem se vzhledem k většině přespolních členů oddíl rozhodl, že přestoupí do TJ v Tanvaldě, kde již ve Sportovní hale delší dobu trénoval.

27.2.1988 ­ naši dva rozhodčí ­ Smeták a Stránský, byli nominováni na rozhodcování závodu první ligy.

5.3.1988 ­ SVP v Chomutově.

26.3.1988 ­ Kamenický Šenov.

Prokop F. ­ 1. místo ­ získal pohár šenovského skláře.

14.5.1988 ­ přátelský zápas JBC ­ Bílina.

24.9.1988 ­ na Hamrskách jsme uspořádali oblastní závody, na kterých se zúčastnili závodníci z oddílu Liberec, Jablonec, Česká Lípa a našeho oddílu.

V listopadu se přesídlilo karate z Hamrsek do Tanvaldu a zde trénuje naše závodníky J. Černý a J. Stránský.

Z Jablonce n. N. k nám přešel závodník Jiří Horáček.

rok 1989

V roce 1989 začal oddíl trénovat pod nový hlavičkou TJ SEBA Tanvald. Zvolili jsme výbor, předsedou se stal Černý J., tajemníkem Cafourek L. a pokladníkem Růžik P. Hlavním trenérem se stal Černý J. a trénerém náboru Růžik P.

V září jsme dostali v Tanvaldě propagační skříňku, kterou si vzal na starost Bystrý J., později ji převzal Horáček J. a stal se také kronikářem oddílu.

Zdravotníkem našeho oddílu byl Drda J.

30.9.1989 ­ se konaly v Tanvaldě přespolní běhy, na kterých jsme se zúčastnili jako pořadatelé. Černý, Prokop, Cafourek, Novák.

V říjnu se konal nábor, na který přišlo 44 chlapců a dívek.

V listopadu se konal zájezd na VC Bohemia v Praze. Růžik, Horáček, Jiříkovský, Cafourek a Novák. Porevoluční Praha na nás zanechala velký dojem.

1.10.1989 ­ SVP Tanvald.

22.10.1989 ­ SVP Jablonec nad Nisou. Za SEBU startovali: Růžik, Cafourek, Novák, Bystrý, Jiříkovský, Horáček a Prokop.

rok 1990

10.2.1990 ­ SVP Chomutov. Startovali: Růžik, Prokop, Horáček, Cafourek, Jakubička a Stárková.

3.3.1990 - SVP Děčín. Startovali: Jiříkovský a Horáček. Oba skončili s pohmožděninami a Horáček i s nalomeným palcem u nohy.

27.3.1990 ­ Liberec ­ konaly se zde zkoušky na STV: Prokop ­ 4. kyu (měsíc na to nastoupil vojenskou službu).

26.5.1990 ­ Česká Lípa SVP. Startovali: Cafourek, Růžik, Horáček.

10.10.1990 ­ VC Jičín. Startovali: Prokop, Chládek, Jakubička, Cafourek, Růžik, Horáček, Horvátová. Trenér: Etrich Milan.

10.11.1990 ­ Tanvald ­ 1. kolo OS. Startoval: Růžik, Horáček, Cafourek, Šváček, Jakubička E. a Jakubička R.

V tomto roce ukončuje závodní činnost V. Novák, končí také P. Stankoci, který odchází na studia do Liberce.

V tomto roce se zrušily výkonnostní třídy.

rok 1991

6.4.1991 ­ Liberec SVP ­ Prokop, Horvátová, Horáček.

3.-5.5.1991 ­ jsme se zúčastnili soustředění v Jablonci nad Nisou s Franzem Braunem 4. dan (Německo).

17.5.1991 ­ se pořádal přátelský zápas mezi SEBA Tanvald a Liberec. Za náš klub startovali Vagai, Berka, Stahla, Hlaváček, Nohejl, Bartůněk, Nigrín, Chládek, Komárek.

15.12.1991 ­ Teplice ­ KP seniorů.

Horáček, Cafourek, Prokop, Jakubička, Nigrín.

Prokop postoupil v KATA do finále, v soutěži družstev byl zapůjčen České Lípě, která získala titul krajského přeborníka. V kumite rozhodčí výrazně poškodili J. Horáčka.

rok 1992

28.2.1992 ­ měl poslední trénink dlouholetý závodník a trenér Milan Etrich. Končil i se svým synem Milanem (stěhovali se na Jičínsko).

Toho času skončil s činností Zbyněk Eliáš a Jaroslav Bystrý.

13.11.1992 ­ se v Ústí nad Labem podrobuje operaci páteře náš závodník a trenér Horáček Jiří a z tohoto důvodu končí se závodní činností. V říjnu se stává trenérem.

Podzim ­ oficiálně byli zvoleni trenéři:

A ­ Horáček J.
B ­ Černý J.
Začátečníci ­ Stránský J.

10.10.1992 ­ Jablonec nad Nisou ­ NP a VC: Růžik, Jakubička, Prokop, Rezlérová, Horvátová.

17.10.1992 ­ Ústí nad Labem ­ SVP: Rezlérová 3. místo v kumite.

24.10.1992 ­ Brno ­ 2. kolo NP. Startoval: Růžik, Rezlérová.

Rezlérová ­ 2. místo v kumite.

14.11.1992 ­ Liberec SVP ­ startovali: Šváček, Cafourek, Prokop, Růžik.

21.11.1992 ­ Plzeň ­ 3. kolo NP seniorů: Rezlérová 1. místo kumite a tak si zajistila postup na MČR.

28.11.1992 ­ Louny ­ 4. kolo SVP: Rezlérová, Prokop.

12.12.1992 ­ Ústí nad Labem ­ KP seniorů: Rezlérová, Růžik, Prokop, Nohejl.

rok 1993

20.1.1993 ­ Tanvald ­ 1. kolo družstev. Startovali: Prokop, Cafourek, Růžik, Jakubička, Zappe, Berka a Žežulka.

30.1.1993 ­ Česká Lípa ­ 1. kolo SVP mládeže.

V únoru byli vyškoleni dva rozhodčí ­ Horáček J. a Růžik P.

6.3.1993 ­ Anna Rezlérová získala titul mistrině ČR v kumite do 53 kg. Ve finále porazila Jiroutovou z B. Ostrava.

13.3.1993 ­ Chomutov ­ 2. kolo SVP mládeže.

27.3.1993 ­ Praha ­ NP dorost 2. kolo.

2.4.1993 ­ Jablonec nad Nisou ­ seminář STEWE ROW 5. dan ­ WADO RYU. Horáček, Vagai, Nohejl a Jakubička.

10.4.1993 ­ Louny ­ 3. kolo SVP mládeže.

24.4.1993 ­ Praha ­ seminář u senseie J. Zvěřiny ­ 4. dan.

Horáček, Nohejl, Prokop, Cafourek, Borovský a Smetáková.

7.5.1993 ­ ME Praha

diváckou kulisu tvořili: Horáček, Prokop, Krupka, Cafourek, Borovský, Vagai, Nohejl, Jakubička a Smetáková.

29.5.1993 ­ Ústí nad Labem ­ SVP mládeže ­ 4. kolo.

19.6.1993 ­ Česká Lípa ­ KP dorostu. Jakubička, Smetáková.

22.6.1993 ­ náš první společný vandr ­ 12 lidí.

V letním období jsme trénovali na hřišti v Popelnicích.

20.-22.9.1993 ­ soustředění klubu v Horním Maxově: Horáček, Stránský, Černý, Růžik, Krupka, Vagai, Prokop, Nohejl, Zelinka Vl., Zelinka M., Kaspér, Berka, Hnídek, Rezlérová, Smetáková, Ticháčková, Malá, Vávrová, Hloušková a hostem, který prováděl zdravotní testy, byl Smeták J.

V září byl z B družstva přeřazen Hnídek L. a Malý.

23.10.1993 ­ Chomutov ­ SVP senioři. Prokop, Jakubička.

23.10.1993 ­ Sokolov ­ SHOTOKAN CUP: Smetáková, Vagai, Nohejl, Hlaváč.

20.11.1993 ­ Mistrovství ČR mládeže.

Smetáková L. ­ 5. místo v kumite. O 3. místo prohrála s Pokutovou z Havířova.

Družstva juniorů a juniorek získaly 2. místo v KATA.

Juniorky: Rezlérová, Moleková, Smetáková.

Junioři: Nohejl, Hlaváček, Vagai.

19.12.1993 ­ zkoušky na 1. dan udělali Černý J. a Růžik P. V Liberci zkušební inspektor ing. Koloc B.

Za rok 1993 jsme získali 29 diplomů.

rok 1994

3.1.1994 ­ vystoupili jsme z TJ SEBA a naše činnost byla nadále pod názvem KARATE-DO CLUB Tanvald.

Výbor pracoval ve stejném složení:
trenér A. - Horáček J.
trenér B. - Růžik P. ­ též pokladník.
děti ­ Černý J.
nábor ­ Stránský J.
masér ­ Krupka J.

8.1.1994 ­ Praha NP seniorů 4. kolo ­ Jakubička ­ 3. místo v kumite do 80 kg.

22.1.1994 ­ Liberec ­ SVP seniorů 3. kolo: Prokop, Jakubička, Vagai, Rezlérová, Smetáková, trenér Horáček, rozhodčí Černý.

29.1.1994 ­ Olomouc ­ NP 4. kolo: Prokop ­ 3. místo v KATA.

19.2.1994 ­ Louny ­ SVP ­ 4. kolo: Hnídek, Prokop, Vagai, Kaspér, Berka, Smetáková, Moleková.

5.3.1994 ­ Kopřivnice ­ MČR seniorů.

Prokop ­ 16. místo v KATA

Rezlérová ­ 2. místo v kumite do 53. kg, ve finále bojovala s Trojanovou, nerozhodně a neprávem vyhlásili Trojanovou.

12.3.1994 ­ Česká Lípa ­ SVP mládeže 1. kolo: Vagai, Hlaváček, Šebs.

9.4.1994 ­ Česká Lípa ­ SVP mládeže 2. kolo: Vagai, Hlaváček.

Oba dva se umístili na prvních místech.

23.4.1994 ­ naši dva borci ­ Vagai a Hlaváček reprezentovali ve výběru Severočeský kraj v Českých Budějovicích v kumite družstev a skončili na 2. místě. Severočeský výběr vedly Hlávka z České Lípy a Horáček z Tanvaldu.

7.5.1994 ­ Tanvald ­ SVP mládeže ­ 3. kolo: Vagai, Hlaváček.

V květnu startovala na ME v Anglii naše závodnice Anna Rezlérová a prohrála v 1. kole. I tak to považujeme za velký úspěch.

13.5.1994 ­ zúčastnili jsme se turnaje v Dánsku (Genshi Kan ­ Cup). Vagai, Prokop, Smetáková, Horáček.

17.6.1994 ­ seminář tradičního karate v Brně, který vedl Walter Corra 5. dan Itálie.

Horáček, Vagai, Prokop, Hloušková.

Od tohoto dne jsme se rozhodli provozovat tradiční karate. Naším učitelem se stal Aleš Roth 3. dan z Brna.

V letním období nastaly velké změny v klubu. Trenér Horáček s převážnou většinou závodníků vystoupili s KC a založili oddíl tradičního karate SHOTOKAN. Trenéři Černý a Růžik se přestěhovali do Desné, cvičit sportovní karate.

1.9.1994 ­ založen Klub tradičního KARATE-DO SHOTOKAN v Tanvaldě (KABU Tanvald).

Šéftrenér a předseda - Horáček Jiří
místopředseda - Hnídek Libor
jednatelka - Smetáková Lenka
asistent trenéra - Prokop František
trenér náboru - Cafourek Ladislav.

V létě odešel Vagai ­ do Jablonce nad Nisou a skončili Šebs a Moleková.

17.9.1994 ­ Žatec ­ SVP 1. kolo: Prokop, Berka, Smetáková.

2.10.1994 ­ Frenštát pod Radhoštěm ­ NP mládeže.

7.10.1994 ­ školení rozhodčích v České Lípě: Horáček J.

8.10.1994 ­ KP mládeže: Smetáková, Hudec.

22.10.1994 ­ Chomutov ­ SVP senioři ­ 2. kolo: Prokop, Smetáková.

Horáček J. a Prokop F. se zúčastnili semináře trenérů tradičního karate v Brně. Tyto semináře se konají každý měsíc. Cvičili nás A. Roth a L. Skoumal 3. dan Brno.

23.10.1994 ­ Horáček J. a Hnídek L. se zúčastnili semináře s mistrem Ochim v Českých Budějovicích.

6.11.1994 ­ Brno ­ tradiční karate NP: Prokop, Hudec, Smetáková.

Naši borci navštěvují plavecký bazén v Liberci.

13.12.1994 ­ MČR Plzeň ­ mládež ­ Hudec A. 3. místo v kumite do 45 kg ­ vynikající úspěch mladého karatisty.

V prosinci se konala výroční beseda klubu. Tento rok jsme získali rekordních 41 diplomů.