Česká asociace Shorin-Ryu Kyudokan (ČASK)

V roce 2001 byl na základě doporučení ing. Klementise (8. Dan, Goju-ryu) kontaktován mistr Oscar Higa 9.Dan Hanshi, technický ředitel stylu Shorin-ryu Kyudokan. Na základě jeho velice vstřícného postoje byl tento kontakt dále rozvíjen. V roce 2002 byla založena Česká Asociace Shorin-ryu Kyudokan (ČASK) a mistr Oscar Higa přijal pozvání navštívit Českou republiku. Následně byla na MV ČR zaregistrována ČASK jako občanské sdružení. Ustanovující valná hromada, za účasti všech oddílů sdružených asociaci, byla svolána v září téhož roku. 
V listopadu 2002 záhájil mistr Oscar Higa první seminář, který se konal v Jičíně za účasti téměř stovky cvičenců z celé České republiky. V květnu následujícího roku se uskutečnil další seminář, tentokrát v Praze. Další semináře probíhaly 2x ročně, a to v Jičíně a v Tanvaldě.

ČASK je jedinou organizací v České republice, která získala v celé historii českého karate CERTIFIKÁT od světové organizace WORLD OKINAWAN SHORIN RYU KARATE-DO FEDERATION, potvrzující členství ČASK v této oraganizaci, včetně povolení k šíření učení této okinawské školy karate v České republice. 
Webové stránky ČASK najdete na internetové adrese www.shorinryu.cz

Registrace STV DAN zde